بازیابی برج ساعت فاطمی

از حسن شهرت وکلا و تجربه ی اطرافیان تان بهره بگیرید. بهترین روش برای انتخاب وکیل شایسته استفاده از تجارب موفق افراد دیگر است. تجربه مفید کاری، قانون مداری و حسن شهرت از ویژگی‌های برجسته یک وکیل دعاوی است.

اسامی وکلای برج ساعت :

به ترتیب ارسال اطلاعات

  • خانم مردانی  ……………………………………………….. واحد ۱۰۳

  • آقای دکتر رهامی …………………………………………… واحد ۱۵۰

  • آقای رضا صبوری……………………………………………. واحد ۱۳۱

  • آقای مقداد جبلی …………………………………………… واحد ۱۵۰

  • آقای مهدی ضرغامی ………………………………………… واحد ۱۱۳

  • آقای مسعود طاهری …………………………………………. واحد ۲۱

  • آقای علی اکبر غلامی ………………………………………… واحد ۱۰۲

  • آقای علیپور ………………………………………………… واحد ۱۱۱

  • آقای سیدی…………………………………………………. واحد ۱۱۱